le piaf

AUDIATUR ET ALTERA PARS!

My Photo
Name:

A words trier, a stormy sea sailor, a jazz lover, a painting admirer, a poetry parser, a gig addict, a scent seeker, a harmony balancer. Or perhaps, a philanthropy practitioner, a knowledge seeker, a common grounds searcher, a truth resolver. Otherwise, tiny and frail creature who lives in deeds, not years. In thoughts, not breaths. In feelings, not in figures on a dial. And who also counts time by heartthrobs. Because most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best.

Tuesday, July 04, 2006

ИНСТАЛАЦИЈА


Никогаш не го сакав очигледното,
туку само еден мал агол од светот
со мека светлост, блага клима и здела сочни портокали.
Еднаш, на поминување, ми рече дека соновите се само одредено-позиционирани инсталации.
Машините на грлото брујат и oколните структури грижливо се нотирани.
Заминувањето на аудиториумот
се исчекува жедно.
Документот е запечатен
и треба да биде испорачан.
Ти ме учеше како да се инсталира сонот
во спиењето на љубовниците од проспектите.
Беше тоа рана со многу дупки.
Имињата ми беа непознати.
Но тие беа јасно напишани на лист.
Листот беше, јасно, од некакво значење во мојот живот
и мојот живот беше јасен во своето постоење
и постоењето беше вон општиот контекст
и контекстот беше значел да биде реален
но се` повеќе и повеќе реалноста станува(ше) фобија
што ме остава(ше) закопана и затворена од прагот.

Те молам, остани на (твојата) безбедна дистанца.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home