le piaf

AUDIATUR ET ALTERA PARS!

My Photo
Name:

A words trier, a stormy sea sailor, a jazz lover, a painting admirer, a poetry parser, a gig addict, a scent seeker, a harmony balancer. Or perhaps, a philanthropy practitioner, a knowledge seeker, a common grounds searcher, a truth resolver. Otherwise, tiny and frail creature who lives in deeds, not years. In thoughts, not breaths. In feelings, not in figures on a dial. And who also counts time by heartthrobs. Because most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best.

Saturday, July 08, 2006

BLUE POST

Ќе побарав понекогаш во првите срамежливи средовечни брчки што ги врамуваа(т) твоите ледено-плави ириси
понекое прашање за љубовта и тешкотиите
Ќе ги оставев да се исплачат долго и ќе пронајдев во одмолчувањето простор за одговор
Ќе видев зрак на ѕидот и ќе го поистоветував со тебе, а ликот ќе го идентификував со мојата душа
И ќе ми беше тоа некако доволно.
Kога еден ден ќе треба да (си) кажам нешто мудро за љубовта
Ќе ги затворам очите, ќе си ја приспомнам собата и се` во неа:
Mиризбите на mozzarella, зачин и бол, нотите на Тиренските бранови, лошата констелација на нештата,
лажливата азурна перфекција, моето отуѓено тело, твоите проседи коси и брада, светилките на(д) Соренто на изумирање.
Ама, попусто... попусто.
Moите мачни издишувања сега се песната,
твоите заборавени предмети - плачот.

Некогаш ова имаше некоја врска со љубовта.
Еднаш ова беше поврз(ув)ано со смртта.

2 Comments:

Anonymous ribaro said...

konecno, te najdov :) i te stavam vo link,za da ne te zaginam :). Sega odam da te iscitam vkraj, a posle ke iskomentiram. A te barav...

Mon Jul 10, 01:10:00 AM 2006  
Blogger le piaf said...

:-)

Mon Jul 10, 01:14:00 PM 2006  

Post a Comment

<< Home