le piaf

AUDIATUR ET ALTERA PARS!

My Photo
Name:

A words trier, a stormy sea sailor, a jazz lover, a painting admirer, a poetry parser, a gig addict, a scent seeker, a harmony balancer. Or perhaps, a philanthropy practitioner, a knowledge seeker, a common grounds searcher, a truth resolver. Otherwise, tiny and frail creature who lives in deeds, not years. In thoughts, not breaths. In feelings, not in figures on a dial. And who also counts time by heartthrobs. Because most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best.

Wednesday, July 12, 2006

ПОРАКА

до Блогер от
додека не сопреш да компарираш чии демони се пострашни
додека не почнам да те нервирам
додека не направиш малку место
во твојот простор за моето име
додека не престанеш да се криеш себе
од себе си
додека не научиш дека срамот од
сопствениот идентитет е грев
додека не те убијат прејаките зборови
и додека не сфатиш дека своето бегство е твојот најголем пораз
јас ќе бидам во Охрид

4 Comments:

Anonymous ribaroh said...

"Toj" e pricinata za tvojata poseta."Vie"(obajcata) ste pricinata za mojata poseta...

Thu Jul 13, 03:59:00 AM 2006  
Anonymous arwena said...

а може јас во оваа представа да ги играм Хиполеја или Синедра?

Мислам ако евентуално сите други улоги се зафатени :)

Thu Jul 13, 07:45:00 PM 2006  
Blogger le piaf said...

Се` може, драга arwena! ;-)

Sun Jul 16, 04:20:00 PM 2006  
Anonymous Jurak ot said...

Исправка... таа компарираше демони. Добредојде назад.

Wed Jul 19, 04:21:00 AM 2006  

Post a Comment

<< Home